СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 3. час: Уговарање купопродаје, купопродајни уговор

Име предавача: Весна Глигорић Алексић

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред