СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 10. час: Правила испуњавања,чувања и одлагања документације о пословању продавнице

Име предавача: Гордна Вучковић и Валентина Миланов

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред