СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 11. час: Послови припреме продавнице за рад

Име предавача: Слободанка Цветић и Валентина Миланов

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред