СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 9. час: Понављање градива - документа у вези са набавком и документа...

Име предавача: Милица Јоцковић

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред