СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 13. час: Излагање робе у савременим облицима продаје

Предавачи: Гордана Вучковић и Валентина Миланов

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред