СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 24. час: Потребе купаца и врсте потреба купаца

Предавач: Милица Јоцковић

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред