СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 23. час: Профили купаца

Предавач: Милица Јоцковић

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред