СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 17. час: Продаје робе за готовинска и безготовинска средства плаћања

Предавач: Љиљана Столески

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред