СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 5. час: Документа у вези са набавком, доставница и требовање

Име предавача: Милица Јоцковић

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред