СШ2 – Техника продаје и услуга купцима, 25. час: Проучавање потребе купаца

Предавач: Милица Јоцковић

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред