СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 22. час: Појам и улога купца у процесу продаје робе

Предавач: Милица Јоцковић

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред