СШ2 – Техника продаје и услуга купцима, 28. час: Развој лојалности код купаца

Предавач: Гордана Вучковић

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред