СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 19. час: Благајничко пословање, дневни пазар и фискалне касе

Предавач: Љиљана Столески

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред