СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 16. час: Фазе непосредне продаје робе; мерење робе; обрачун и наплата новчаног...

Предавач: Љиљана Столески

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред