СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 15. час: Фазе непосредне продаје робе. Информисање потрошача о роби и избору робе

Предавач: Љиљана Столески

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред