СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 31. час: Рекламација

Предавач: Љиљана Столески

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред