СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 8. час: Документа у вези са преузимањем робе и комисијски записник

Име предавача: Милица Јоцковић

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред