СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 27. час: Редовне и допунске продајне услуге

Предавач: Слободанка Цветић

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред