СШ2 – Техника продаје и усуге купцима, 18. час: Благајничко пословање

Предавач: Љиљана Столески

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред