СШ2 – Техника продаје и услуга купцима, 1. час: Савремени облици продаје

Предавач: Бранислав Савић

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред