СШ2 – Техника и продаје и услуга купцима, 26. час: Персонализација потрошача

Предавачи: Љиљана Обрадовић

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред