СШ2 – Аналитичка хемија, 1. час: Увод у аналитичку хемију и квалитативну хемијску анализу

Предавач: Љиљана Спарић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред