СШ2 – Основи графичке технике, 9. час: Репрографски поступци умножавања

Име предавача: Сања Хорак

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред