СШ2 – Технолошке операције, 5. час: Проток флуида и једначина континуитета

Име предавача: Владимир Миљковић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред