СШ2 – Технолошке операције, 8. час: Транспорт флуида

Предавач: Драгана Станојевић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред