СШ2 – Аналитичка хемија, 4. час: Дисоцијација воде, јонски производ воде

Име предавача: Гордана Пешић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред