СШ2 – Органска хемија, 13. час: Алкохоли - номенклатура и класификација

Предавач: Биљана Чемерлић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред