СШ2 – Технолошке операције, 7. час: Режим струјања флуида, Рејнолдсов критеријум, распоред брзина при струјању флуида...

Име предавача: Владимир Миљковић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред