СШ2 – Органска хемија, 12. час: Халогени деривати угљоводоника

Предавач: Биљана Чемерлић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред