СШ2 – Органска хемија, 7. час: Алкени, хомологи низ, изомерија, номенклатура, добијање

Име предавача: Стеван Рајовић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред