СШ2 – Технолошке операције, 21. час: Таложење и уређаји за таложење

Предавач: Владимир Миљковић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред