СШ2 – Графичко обликовање и писмо, 5. час: Контраст, светло - тамно, однос црно - бело, пиктограми

Име предавача: Дуња Недељковић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред