СШ2 – Органска хемија, 5. час: Алкани, хомологи ред, изометрија алкил-радикали, номенклатура

Име предавача: Стеван Рајовић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред