СШ2 – Технолошке операције, 23. час: Центрифуговање и врсте центрифуга

Предавач: Јелена Вукоичић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред