СШ2 – Аналитичка хемија, 12. час: Реакције важнијих анјона, анализа анјона, содни екстракт

Предавач: Душица Савић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред