СШ2 – Графичко обликовање и писмо, 1. час: Уводни час - место, улога и значај графичког обликовања

Име предавача: Весна Станисављевић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред