СШ2 – Технологија графичког материјала, 2. час: Структура материјала, својства материјала

Име предавача: Маја Срдић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред