СШ2 – Аналитичка хемија, 10. час: Реакције одвајања и доказивања четврте аналитичке групе катјона

Предавач: Катарина Терзин

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред