СШ2 – Органска хемија, 20. час: Хемијске особине алдехида и кетона

Предавач: Ивана Поповић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред