СШ2 – Органска хемија, 14. час: Алкохоли-изомерија, физичка својства и добијање

Предавач: Биљана Чемерлић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред