СШ2 – Органска хемија, 2. час: Структура и начини представљања органских једињења

Име предавача: Даница Друловић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред