СШ2 – Технологија графичког материјала, 3. час: Хемијске везе, утицај на својства материјала

Име предавача: Маја Срдић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред