СШ2 – Органска хемија, 9. час: Алкини, хомологи низ, номенклатура, добијање, својства

Име предавача: Стеван Рајовић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред