СШ2 – Технолошке операције, 6. час: Енергија флуида и Бернулијева једначина

Име предавача: Владимир Миљковић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред