СШ2 – Аналитичка хемија, 11. час: Реакције одвајања и доказивања пете и шесте групе аналитичке групе катјона

Предавач: Катарина Терзин

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред