СШ2 – Органска хемија, 8. час: Физичка и хемијска својства алкена, диени

Име предавача: Стеван Рајовић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред