СШ2 – Органска хемија, 15. час: Алкохоли – хемијска својства и представници

Предавач: Биљана Чемерлић

Хемија, неметали и графичарство – 2. разред