СШ1 – Општа и неорганска хемија, 1. час: Основни хемијски појмови

Предавач: Марија Ђуровић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред