СШ1 – Општа и неорганска хемија, 18. час: Оксиди – номенклатура, подела, добијање и својства

Предавач: Сања Јовелић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред