СШ1 – Општа и неорганска хемија, 23. час: Прорачуни на основу хемијских једначина са чистим супстанцама

Предавач: Ивана Поповић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред